logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

Copyright ©2017 ThemeMascot

Arama Kaydı Dökümlerini Temin Edip Paylaşma

 

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2014/22994

K. 2015/2630

T. 16.2.2015

• HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ( Sanığın Dava Dışı Eski Eşi İle Boşanma Dava Dosyasında Bulunan Katılana Ait Cep Telefonuyla Sanığın Eski Eşine Ait Cep Telefonunun Belirli Tarihler Arasındaki Arama Kaydı Dökümlerini Katılanın Akrabalarına Gönderdiği - Eylemin Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Olduğu )

• VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME ( Sanığın Dava Dışı Eski Eşi İle Boşanma Dava Dosyasında Bulunan Katılana Ait Cep Telefonuyla Sanığın Eski Eşine Ait Cep Telefonunun Belirli Tarihler Arasındaki Arama Kaydı Dökümlerini Katılanın Akrabalarına Gönderdiği - Suçun Oluştuğu )

• SANIĞIN KATILANA AİT CEP TELEFONU İLE SANIĞIN ESKİ EŞİNE AİT ARAMA KAYDI DÖKÜMLERİNİ KATILANIN AKRABALARINA GÖNDERMESİ ( Eylemin Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Değil Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Olarak Kabul Edileceği )

• ARAMA KAYDI DÖKÜMLERİNİ TEMİN EDİP PAYLAŞMA ( Sanığın Katılana Ait Cep Telefonuyla Sanığın Eski Eşine Ait Cep Telefonunun Belirli Tarihler Arasındaki Arama Kaydı Dökümlerini Katılanın Akrabalarına Gönderdiği - Eylemin Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Olduğu )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Eyleminin Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Değil Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Olduğu - Birbirine Yakın Zaman Dilimi İçerisinde ve Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Katılanın Arama Kayıtlarını Birden Fazla Kişiye Veren Sanık Hakkında Uygulanacağı )

5237/m.135,136

ÖZET : Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan sanık hakkında; olay günü sanığın, kendisiyle dava dışı eski eşi arasında görülen boşanma dava dosyasında bulunan, katılana ait cep telefonuyla sanığın eski eşine ait cep telefonunun belirli tarihler arasındaki, arama kaydı dökümlerini temin ettiği, daha sonra katılanla sanığın eski eşi arasında sık sık görüştüklerinden bahseden notla birlikte temin ettiği arama kaydı dökümlerini, katılanın akrabalarına gönderdiğinin iddia edildiği olayda, arama kaydı dökümlerini, katılanın ve dava dışı eski eşinin yaptıkları aramalarla kendilerini arayan numaralara dair tarih, saat ve süre bilgilerini içermesi ve bu iki kişi arasında gerçekleşen konuşma veya mesajlaşma içeriklerine dair bilgi bulunmaması karşısında, sanığın eyleminin haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu değil, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

Birbirine yakın zaman dilimi içerisinde ve bir suç işleme kararının icrası kapsamında, katılanın arama kayıtlarını, birden fazla kişiye veren sanık hakkında, zincirleme suç nedeni ile artırım yapılması gerekir.

DAVA : Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine dair hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin, sübuta ve mahkumiyet hükmüne dair sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Katılanın, sanığın komşusu aynı zamanda sanığın babasının iş ortağı olduğu, olay günü sanığın, kendisiyle dava dışı eski eşi Ş. arasında görülen boşanma dava dosyasında bulunan, katılana ait cep telefonuyla sanığın eski eşi Ş.'ye ait cep telefonunun belirli tarihler arasındaki, arama kaydı dökümlerini temin ettiği, daha sonra katılanla sanığın eski eşi Ş. arasında sık sık görüştüklerinden bahseden notla birlikte temin ettiği arama kaydı dökümlerini, katılanın akrabalarına gönderdiğinin iddia edildiği olayda,

Dosya kapsamı, katılan ve tanık beyanları dikkate alındığında, mahkemece sanığın eyleminin sabit görülmesinde bir isabetsizlik görülmemiş ancak; sanığın, katılan ve dava dışı eski eşi Ş. arasında gerçekleşen arama kaydı dökümlerini katılanın akrabalarına göndermesi eyleminde, arama kaydı dökümlerini, katılanın ve dava dışı Ş.'nin yaptıkları aramalarla kendilerini arayan numaralara dair tarih, saat ve süre bilgilerini içermesi ve bu iki kişi arasında gerçekleşen konuşma veya mesajlaşma içeriklerine dair bilgi bulunmaması karşısında, sanığın eyleminin haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu değil, T.C.K.nın 136/1. maddesinde düzenlenen, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre de:

Birbirine yakın zaman dilimi içerisinde ve bir suç işleme kararının icrası kapsamında, katılanın arama kayıtlarını, birden fazla kişiye veren sanık hakkında, hükmedilen temel cezada, aynı kanunun 43/1. maddesi gereğince, artırım yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmak suretiyle, sanığa eksik ceza tayin edilmesi

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerle 5320 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, aynı Kanunun 326 /son maddesi gereğince ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 16.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Paylaş:

Etiketler: kvkk,bilişim,facebook,kvkd,ceza,hukuk,karar