logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

Copyright ©2017 ThemeMascot

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu

 

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2015/12823

K. 2017/873

T. 8.2.2017

• VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇU ( S.S.Ç'nin Mağdura Ait Kişisel Veri Niteliğindeki Cep Telefonu Numarasını Mağdurun Cinsel Amaçlı Olarak Rahatsız Edileceğini Bilerek Mağdurun Bilgisi Dışında Kimliği Belirsiz Şahsa Verdiği/Üzerine Atılı Suçun Sübut Bulduğu - Beraat Hükmü Kurulmasının Doğru Olmadığı )

• OLUMLU YA DA OLUMSUZ KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu - Adli Emanete Alınan 1 Adet CD Hakkında Bir Karar Verilmemesinin Bozma Nedeni Olduğu )

• BERAAT KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( S.S.Ç'nin Mağdura Ait Kişisel Veri Niteliğindeki Cep Telefonu Numarasını Mağdurun Cinsel Amaçlı Olarak Rahatsız Edileceğini Bilerek ve Mağdurun Bilgisi Dışında Kimliği Belirsiz Şahsa Vermesi Karşısında Üzerine Atılı Suçun Sübut Bulduğu - Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme )

5237/m.136/1

5271/m.223/2-a

ÖZET : Dava; verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçuna ilişkindir. Suça sürüklenen çocuğun, konuyu ve kimliği belirsiz şahsın kendisine yönelik tehdit iddialarını okul idaresine, kanuni temsilcilerine ya da yetkili makamlara anlatıp, kimliği belirsiz kişi hakkında adli soruşturma başlatılmasını sağlamak yerine, mağdura ait kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, mağdurun cinsel amaçlı olarak rahatsız edileceğini bilerek ve mağdurun bilgisi dışında, kimliği belirsiz şahsa vermesi karşısında, üzerine atılı TCK'nın 136/1. maddesinde tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun sübut bulduğu gözetilmeksizin, suça sürüklenen çocuğun, mağduru telefonla arayarak rahatsız ettiği ileri sürülen üçüncü kişinin baskılarından korkması sebebiyle mağdura ait cep telefonu numarasını kimliği belirsiz şahsa verdiğine dair savunmasının aksine delil bulunmamasından dolayı suçun yasal unsurlarının oluşmadığına dair yasal ve yeterli olmayan gerekçelere dayalı olarak suça sürüklenen çocuk hakkında CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraat hükmü kurulması ve adli emanete alınan 1 adet CD hakkında bir karar verilmemesi bozma nedenidir.

DAVA : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan suça sürüklenen çocuğun beraatine dair hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Katılan vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- ) Duruşmanın 05.12.2013 tarihli ikinci oturumu, katılanın, katılan vekilinin ve suça sürüklenen çocuk müdafiinin beyanları alınıp, duruşma gününün 22.04.2014 günü saat 10:00'a bırakıldığı belirtildiği halde, katılan ve katılan vekiline önceden bildirimde bulunulmaksızın, 05.12.2013 günü re'sen üçüncü oturumun açılmasına karar verilip, tayin olunan duruşma günü ve saatinden önce yargılamaya devamla, katılan ve katılan vekilinin yokluğunda karar verilmek suretiyle CMK'nın 234. maddesine aykırı hareket edilmesi,

2- ) Oluşa ve dosya kapsamına göre; 14 yaşındaki suça sürüklenen çocuk ...'nin, kendisini ... olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şahısla telefonda cinsel içerikli sohbet yapıp, adı geçen şahsın kendisine kontör göndermesini sağladığı ve bir müddet sonra kimliği belirsiz şahsın suça sürüklenen çocuğu tehdit edip, suça sürüklenen çocuktan başka kızların telefon numaralarını vermesini istemesi üzerine, suça sürüklenen çocuğun, okuldan arkadaşı olan 15 yaşındaki katılan mağdur ...'nun cep telefonu numarasını, kendi ifadesine göre mağdura kızdığı için ve “Okulun kaşarlarındandır, konuşur.” biçimindeki sözlerle kimliği belirsiz şahsa söylediği ve kimliği belirsiz şahsın mağdur ...'yu aradığı olayda,

Suça sürüklenen çocuğun, konuyu ve kimliği belirsiz şahsın kendisine yönelik tehdit iddialarını okul idaresine, kanuni temsilcilerine ya da yetkili makamlara anlatıp, kimliği belirsiz kişi hakkında adli soruşturma başlatılmasını sağlamak yerine, mağdura ait kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, mağdurun cinsel amaçlı olarak rahatsız edileceğini bilerek ve mağdurun bilgisi dışında, kimliği belirsiz şahsa vermesi karşısında, üzerine atılı TCK'nın 136/1. maddesinde tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun sübut bulduğu gözetilmeksizin, suça sürüklenen çocuğun, mağduru telefonla arayarak rahatsız ettiği ileri sürülen üçüncü kişinin baskılarından korkması sebebiyle mağdura ait cep telefonu numarasını kimliği belirsiz şahsa verdiğine dair savunmasının aksine delil bulunmamasından dolayı suçun yasal unsurlarının oluşmadığına dair yasal ve yeterli olmayan gerekçelere dayalı olarak suça sürüklenen çocuk hakkında CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraat hükmü kurulması,

3- ) Adli emanete alınan 1 adet CD hakkında bir karar verilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerle 5320 Sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 08.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Paylaş: