logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

Copyright ©2017 ThemeMascot

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek

 

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2011/11771

K. 2013/1376

T. 24.1.2013

• KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRMEK ( Suça Konu Fotoğrafların Toplu Halde Değil Ayrı Ayrı Çekilip Yayımlandığı - Mağdur Sayısınca Suçun Oluşacağı )

• FOTOĞRAFLARIN HUKUKA AYKIRI OLARAK YAYIMLANMASI ( Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek - Sanığın Mağdurla İlgili Fotoğrafı Dergide Gazetede ve İnternette Yayımladığı/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )

• TOPLU HALDE DEĞİL AYRI OLARAK ÇEKİLEN FOTOĞRAF ( Sanığa Yüklenen Suçların Mağdur Sayısınca Oluşacağı - Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek - Sanığın Mağdurla İlgili Fotoğrafı Dergide Gazetede ve İnternette Yayımladığı/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )

• HUKUKA AYKIRI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ ( Sanığın Mağdurla İlgili Fotoğrafı Dergide Gazetede ve İnternette Yayımladığı - 5237 S.K. Md. 135'de Yer Alan Suçun da Oluştuğu )

5237/m.43135136

ÖZET : Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suça konu fotoğrafların toplu halde değil ayrı ayrı çekilip yayımlanması karşısında, sanığa yüklenen suçların mağdur sayısınca oluşacağı gözetilmelidir.

Sanığın aynı mağdurla ilgili fotoğrafı hem dergide hem gazetede ve hem de internetteki sitesinde hukuka aykırı olarak yayınlaması karşısında zincirleme suç hükümleri uyarınca cezanın artırılması gerekir.

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmenin, ayrıca 5237 S.K. Md. 135 'te yer alan suçu oluşturacağı dikkate alınmalıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Suça konu fotoğrafların toplu halde değil ayrı ayrı çekilip yayımlanması karşısında, sanığa yüklenen suçların mağdur sayısınca oluşacağı gözetilmeden yazılı şekilde uygulama yapılması,

2- Sanığın aynı mağdurla ilgili fotoğrafı hem ... Dergisinde, hem ... Gazetesinde ve hem de internetteki sitesinde hukuka aykırı olarak yayınlaması karşısında TCK'nın 43/1. maddesine göre cezasının artırılması gerekeceğinin gözetilmemesi,

3- Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmenin, ayrıca TCK'nın 135/1. maddesindeki suçu oluşturacağının düşünülmemesi,

4- Sanığın TCK'nın 53/1. maddesindeki hak ve yetkilerini kötüye kullanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde ettiği ve yaydığı anlaşıldığı halde sanık hakkında TCK'nın 53/5. maddesinin uygulanmaması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık, katılan ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Paylaş:

Etiketler: KVKK,Yargıtay,Kişisel Veri,Dernek,KVKD,kvkd,kvkk