logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

Copyright ©2017 ThemeMascot

Sanığın, Eşinin Duygusal Birliktelik Yaşadığı Kişiye Nüfus Kayıt Örneğini Göndermesi

 

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2015/10438

K. 2016/12933

T. 23.11.2016

• SANIĞIN EŞİNİN DUYGUSAL BİRLİKTELİK YAŞADIĞI KİŞİYE EŞİNİN EVLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNİ GÖNDERMESİ ( Eşinin Sergilediği Davranışlardan Dolayı Sanığın Onurunun Zedelendiği - Aile Birliğini Koruma Amacını Taşıyan Eylemlerinde Hukuka Aykırı Hareket Ettiği Bilinciyle Davrandığı Kabul Edilemeyeceği/Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme Suçundan Dolayı Beraatine Karar Verileceği )

• AİLE BİRLİĞİNİ KORUMA AMACIYLA KENDİSİNİ BEKAR OLARAK TANITAN EŞİNE AİT NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNİN EŞİN BİRLİKTELİK YAŞADIĞI KİŞİYE GÖNDERİLMESİ ( Sanığın Hukuka Aykırı Hareket Ettiği Bilinciyle Davrandığı Kabul Edilemeyeceği - Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme Suçundan Dolayı Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )

• VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME ( Sanığın Eşinin Kendisini Bekar Olarak Tanıtıp Başkasıyla Duygusal Birliktelik Yaşadığı/Sanığın Katılanla Halen Evli Olduklarını Göstermek Amacıyla Ait Nüfus Kayıt Örneğini Katılanın Arkadaşlarına Gönderdiği - Sanığın Hukuka Aykırı Hareket Ettiği Bilinciyle Davrandığı Kabul Edilemeyeceği/Beraat Kararı Verileceği )

5237/m. 136

ÖZET : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm kurulmuştur.

Katılan tarafından açılan boşanma davasının reddine ilişkin kararın temyiz aşamasında olduğu ve tarafların halen evli oldukları dönemde, katılanın etafındaki ortak tanıdıklarına evli olmadığını söylediğini işiten ve katılanın kendisini bekar olarak tanıtıp katılanla onun işyeri arkadaşı olan tanık arasında duygusal birliktelik başladığını öğrenen sanığın, katılanla halen evli olduklarını göstermek amacıyla, Nüfus Müdürlüğünden temin ettiği, eşi ve müşterek çocuklarının da nüfus bilgilerini içeren kendisine ait nüfus kayıt örneğini, katılanın işyeri arkadaşlarına facebook adlı sosyal paylaşım sitesindeki hesapları üzerinden mesaj olarak gönderdiği anlaşılmıştır.

Eşinin sergilediği davranışlardan dolayı onuru zedelenen ve katılanın bekar olmayıp halen kendisi ile evli olduğunun öğrenilmesini isteyen sanığın, aile birliğini koruma amacını taşıyan eylemlerinde hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle davrandığı kabul edilemeyeceğinden, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dolayı beraatine dair yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

DAVA : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Aksi kanıtlanamayan savunmaya ve dosya kapsamına göre; katılan ... tarafından, resmi nikahlı eşi olan sanık ...'ün olumsuz tutum ve davranışlarından dolayı evlilik birliğinin ve müşterek hayatın çekilmez hale geldiği iddiasıyla açılan boşanma davasının reddine ilişkin kararın temyiz aşamasında olduğu ve tarafların halen evli oldukları dönemde, katılanın etafındaki ortak tanıdıklarına evli olmadığını söylediğini işiten ve katılanın kendisini bekar olarak tanıtıp katılanla onun işyeri arkadaşı olan tanık ... arasında duygusal birliktelik başladığını öğrenen sanığın, katılanla halen evli olduklarını göstermek amacıyla, Karatay Nüfus Müdürlüğünden temin ettiği, eşi ve müşterek çocuklarının da nüfus bilgilerini içeren kendisine ait nüfus kayıt örneğini, katılanın işyeri arkadaşları olan tanıklar ... ve ...'ya, facebook adlı sosyal paylaşım sitesindeki hesapları üzerinden mesaj olarak gönderdiği olayda,

Eşinin sergilediği davranışlardan dolayı onuru zedelenen ve katılanla beraber olma düşüncesini taşıyan kadınlar tarafından katılanın bekar olmayıp halen kendisi ile evli olduğunun öğrenilmesini isteyen sanığın, aile birliğini koruma amacını taşıyan eylemlerinde hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle davrandığı kabul edilemeyeceğinden, sanığın üzerine atılı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dolayı beraatine dair yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

SONUÇ : Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suç açısından sanığın kastının bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin sanığa yüklenen suçtan dolayı sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 23.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Paylaş:

Etiketler: kvkk,bilişim,veri,ceza,hukuk,kvkd,karar