logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

Copyright ©2017 ThemeMascot

Özet hayatın gizliliğini ihlal suçu

 

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2014/11530

K. 2015/584

T. 19.1.2015

• ÖZET HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU ( Mağdurun İnternet Ortamında Rızası İle Gönderdiği Çıplak Fotoğrafların Flash Diske Kaydedilip Babasına Verilerek İfşa Edildiği - Görüntülerin Kişisel Veri Kapsamında Sayılmayacağı/Eylemin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçlarını Oluşturduğu/Şikayete Bağlı Olduğu/Şikayet Olmadığından Davanın Düşmesine Karar Verileceği )

• ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Özel Hayatın Gizliliğini İhlal - Mağdurun İnternet Ortamında Rızası İle Gönderdiği Çıplak Fotoğrafların Flash Diske Kaydedilip Babasına Verilerek İfşa Edildiği/Görüntülerin Kişisel Veri Kapsamında Değerlendirilemeyeceğinden Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunu Oluşturmadığı/Şikayet Bulunmadığından Davanın Düşmesine Karar Verileceği )

• KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU OLUŞMAMASI ( Mağdurun İnternet Ortamında Rızası ile Gönderdiği Çıplak Fotoğrafların Flash Diske Kaydedilip Babasına Verilerek İfşa Edildiği - Görüntülerin Kişisel Veri Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Oluştuğu )

• DAVANIN DÜŞMESİ ( Özel Hayatın Gizliliğini İhlal - Mağdurun İnternet Ortamında Rızası İle Gönderdiği Çıplak Fotoğrafların Flash Diske Kaydedilip Babasına Verilerek İfşa Edildiği/Görüntülerin Kişisel Veri Kapsamında Sayılmayacağı/Eylemin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçlarını Oluşturduğu ve Şikayete Bağlı Olduğu/Şikayet Bulunmadığı )

5237/m. 134135139

ÖZET : Dava, mağdurun, internet ortamından rızası ile gönderdiği çıplak fotoğraflarını flash diske kaydedip, babasına vermek suretiyle ifşa ettikleri iddiasına ilişkindir.

Mağdurun, cinsel ve fiziksel mahremiyetine ilişkin çıplak görüntüleri kişisel veri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, eylem kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu değil, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturur.

Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup, mağdur sanıklardan şikayetçi olmadığından, sanıklar hakkında açılan davanın düşmesine karar verilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanıkların, mağdurla arkadaşlık kurdukları ve mağdurun, internet ortamından rızası ile gönderdiği çıplak fotoğraflarını flash diske kaydedip, babası M. 'ye vermek suretiyle ifşa ettiklerinin iddia edildiği olayda; mağdurun, cinsel ve fiziksel mahremiyetine ilişkin çıplak görüntüleri kişisel veri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, eylemin, kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu değil, TCK'nın 134/1. maddesinin 2. cümlesi ve 134/2. maddesine uyan özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturacağı, bu suçların, aynı Kanunun 139/1. maddesi uyarınca soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup, mağdurun, soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki ifadelerinde, sanıklardan şikayetçi olmadığı anlaşıldığından, sanıklar hakkında açılan davanın düşmesi yerine sanıkların mahkumiyetine hükmedilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup; hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, yeniden yargılama gerektirmeyen bu hususta aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, sanıklar hakkındaki davaların şikayet yokluğu nedeniyle TCK'nın 73, 139 ve CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE, 19.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Paylaş:

Etiketler: Yargıtay Kararı-Ceza