logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

Copyright ©2017 ThemeMascot

Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme

 

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2015/13191

K. 2017/7634

T. 18.10.2017

• HIRSIZLIK SUÇUNA TEŞEBBÜS ( Mağdura Ait Banka Kartının Sıkışmasını Sağlayıp Yardım Etme Bahanesiyle Yanına Yaklaşıp Şifresini Öğrenmeye Çalışan Sanığın Görevlilere Haber Verilmesi Üzerine Olay Yerinden Uzaklaşması - Banka Kartının Menkul Mal Niteliğinde Olduğu Para Çekme ve Alış-Verişte Kullanılmamış Olması Karşısında Sanığın Eyleminin Bütün Halinde Hırsızlığa Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )

• VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRME ( Yardım Bahanesiyle ATM'den Para Çekmeye Çalışan Mağdurun Banka Kartı Şifresini Öğrenmeye Çalışan Görevlilere Haber Verilmesi Üzerine Olay Yerinden Uzaklaşan Sağın Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Eylemin Hırsızlığa Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )

5237/m.136141245

ÖZET : Mağdura ait banka kartını zilyetliğine geçiremeyen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun icra hareketleri olan kartla veya kart bilgileri kullanılarak para çekme, alışverişte kullanma ya da bunlara teşebbüs etme biçiminde herhangi bir eylemi bulunmayan sanığın, ATM cihazına yerleştirdiği düzenekle ekonomik değer taşıdığından kuşku bulunmayan menkul mal niteliğindeki mağdura ait banka kartını ele geçirmeye yönelik fiilinin hırsızlık suçuna teşebbüs olarak nitelendirilmesi gerekir.

DAVA : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın mahkumiyetine dair hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın ikrarı içeren savunması dikkate alınmaksızın hüküm kurulmasının isabetsiz olduğuna dair sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- ) Sanığın, önceden hazırladığı düzenek sayesinde ATM'ye para çekmek amacıyla gelen mağdura ait banka kartının sıkışmasını sağlayıp, yardım etme bahanesiyle yanına yaklaştığı mağdurdan, ATM cihazındaki 2 tuşuna iki parmağıyla basıp, şifresini yazmasını isteyerek, mağdurun şifresini öğrenmeye çalıştığı esnada, durumdan şüphelenen mağdurun görevlilere haber vereceğini söylemesi ve ATM'den ayrılmaması üzerine hızla uzaklaştığı olayda,

Mağdura ait banka kartını zilyetliğine geçiremeyen ve TCK'nın 245/1. madde ve fıkrasındaki banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun icra hareketleri olan kartla veya kart bilgileri kullanılarak para çekme, alışverişte kullanma ya da bunlara teşebbüs etme biçiminde herhangi bir eylemi bulunmayan sanığın, ATM cihazına yerleştirdiği düzenekle ekonomik değer taşıdığından kuşku bulunmayan menkul mal niteliğindeki mağdura ait banka kartını ele geçirmeye yönelik fiilinin TCK'nın 141/1. madde ve fıkrasındaki hırsızlık suçuna teşebbüs olarak nitelendirilmesi gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülüp, aynı Kanun'un 136/1. madde ve fıkrasındaki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dolayı yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması, kanuna aykırı,

2- ) Sanık hakkında TCK'nın 53. maddesi tatbik edilirken, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının gözetilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerle 5320 Sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 18.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Paylaş:

Etiketler: Yargıtay,ceza,kvkk,kvkd,hukuk